Miljöpolicy

Ålafisket – en månghundraårig tradition att föra vidare till nästkommande generation,  inte avsluta under vår egen!

Ål - Eel

Här har vi samlat information (Miljöpolicy) som vi anser relevant både för fortsatta diskussioner om ålens historia, nutid och framtid men även som ren fakta för Dig som vill veta lite mer. Vi har valt att dela upp informationen enligt följande:

  1. Ålafisket
  2. Ålfonden
  3. Ålens biologi
  4. Åtgärder för framtiden
  5. Reglering av fisket
  6. Utplantering av glasål
  7. Åtgärder i vattenkraften