Ålafisket

Vi tycker att det vore sorgligt om ålafisket och ålkulturen, en av de viktigaste ingredienserna i ett kustnära fiske, försvinner. Om ålafisket faller bort är det en tradition tillbaks till 1400-talet som raseras.

Vi moderna människor ifrågasätter inte att använda vattenkraftsel eller att använda papper. Att på ett någorlunda miljövänligt sätt använda naturens resurser – ja, det ser vi som självklart.
Att all naturlig invandring av glasål i våra sötvatten är stoppad av vattenkraftverken känner inte alla till.  Dessutom dödar kraftverkens turbiner den ål som fortfarande finns kvar uppströms när den skall vandra ut.
Pappersbruken har slagit ut stora uppväxtområden för ål längs kusterna.
Att använda produkterna från denna miljöstörande verksamhet ser vi dock som naturligt.
Att fiska och äta ål, försöks på olika håll framställas som onaturligt!
Visst är det nåt som inte stämmer?

Ålafisket idag
Fisket fångar 310 ton ål i Sverige.
Vattenkraften hindrar uppvandring och  uppväxt av 450 ton och dödar 260 ton årligen.
Pappers- och massaindustrin finns det inga siffror på. Säkerligen skadar de beståndet ytterligare med ca 200 ton.

Vi m fl ålafiskare har opponerat oss mot den ensidiga beskrivningen av fisket som allena skadegörande på ålbeståndet.
Tvärtom har vi hävdat att just vattenkraften och den moderna vattenförbrukande industrin är orsaken till fiskets och ålbeståndets nedgång.

Vad har gjorts för att höja ålbeståndet?
Sverige jobbar sen 2007 med en förvaltningsplan för ål.
Fisket har minskats med restriktioner – från 900 ton till 310 ton.
Vattenkraften skall frivilligt halvera dödligheten från nuvarande 260 ton.
Fisket uppnådde målen under 2012.
Kraftindustrin skall vara klar under 2014. De har knappt påbörjat sitt arbete…

Ålafisket tar nu endast 7% av beståndet mot 14% innan restriktionerna.
Således kan du känna tryggheten att den ål vi fiskar är fångad på ett extensivt och miljövänligt sätt.

Vad kan vi inom ålafisket ytterligare göra för att framtida ålbestånd och ålafiske skall se ljust ut?
Se nästa del om ÅLFONDEN.

Ålafisket – ÅlfondenÅlens biologiÅtgärder för framtidenReglering av fisketUtplantering av glasålÅtgärder i vattenkraften