Ålens biologi

Ålen har alltid varit en mytomspunnen fisk men vi börjar veta allt mer om den.

Mycket är fortfarane höljt i dunkel. Vi skall försöka redogöra helt kort för vad man vet. På höstnätterna, när månen är mörk, vandrar ålen närmare land där några fångas i våra redskap.

Från augusti tom november vandrar blankålen sin lekvandring mot Sargassohavet utanför Florida. En simtur på 700 mil.
Den har blivit mörk på ryggen och vit på buken. Hormoner och testosteroner snurrar – den har fått kärlek i hela kroppen. Efter ca 8-10 månader når den sitt mål. Efter leken faller ålen död ned till botten. Således återvänder aldrig den vuxna ålen tillbaka till Europa.
Återvänder i miljarder gör däremot avkomman, de sk.glasålarna, 2-3 cm långa och helt genomskinliga. Efter 3 år i golfströmmen når de Europa. Strandar in i franska Biscaya, spanska playan eller Medelhavet eller når man via andra strömmar England och Skandinavien.
4-5% av det totala antalet når Östersjön.

I Östersjön letar man upp ett lämpligt revir. Det kan vara längs kusten, skärgården, eller upp i en å eller älv, till en smaskig födorik sjö.
Under 10 år i Skåne eller 15 år i mellansverige växer ålen till sig. Under denna tid är ålen brun på ryggen och gul på buken. Den kallas då gulål och är inte särskilt god att äta.
Efter en varm sommar börjar det hända saker med ålen som är 10-15 år gammal. Den blir mörk på ryggen, vit på buken och får kärlek i hela kroppen.
Den slutar dessutom att äta. Ålen har laddat energi för att klara sin resa.
Kärleksvandringen påbörjas av nästa generation mot Sargasso.

ÅlafisketÅlfonden – Ålens biologi – Åtgärder för framtidenReglering av fisketUtplantering av glasålÅtgärder i vattenkraften