Åtgärder för framtiden

Mängden glasål som återvänder till Europa har minskat betydligt sen 1980.
Man vet ej varför. Miljögifter? Ändrad Golfström? För lite ål som leker i Sargasso?
EU jobbar på att Europa skall se till att mer ål vandrar till lek.

Ålen är i olika tillagningsformer Europas 4:e största matfisk.
Man vill ej att ålen skall gå samma öde tillmötes som andra fiskarter.
Alla ålfiskande länder i Europa måste öka lekvandringen av ål.
Sverige har sen år 2007 ökat lekvandringen från 40% till 90% av beståndet.
Detta har skett med minskat fiske, utplantering av ål och förhoppningsvis framtida minskat dödande i kraftverk.
Nedgången i glasålsinvandrigen ser ut att ha hejdats.

Att detta skulle bero på att restriktionerna börjar ge resultat vet vi ännu väldigt lite om. Det tar ju dock 4 år från det att ålen påbörjar sin lekvandring till att glasål kommer hit, så endast restriktioner genomförda tom 2008 ger utslag 2013.

ÅlafisketÅlfondenÅlens biologi – Åtgärder för framtiden – Reglering av fisketUtplantering av glasålÅtgärder i vattenkraften