Åtgärder i vattenkraften

Vi önskar att de svenska kraftbolagen kunde uppvisa en Miljöpolicy vad gäller vandrande fisk som ål och lax.
Ett ordinarie vattenkraftverk dödar 70% av all ål som försöker passera på sin lekflykt ut mot havet. Av 100 ålar som försöker passera 3 på varandra följande kraftverk i en älv, klarar sig bara tre stycken.
Proffessor Olle Calles, Karlstad Universitet, visar att detta går att åtgärda.

En ny typ av lutande galler med flyktvägar, placeras framför intagen till turbinerna. 80-85% av ålen klarar passagen.
Energieffektiviteten höjdes dessutom. Hur mycket? Det är en affärshemlighet.

Hittills har enbart tre kraftverk utrustats. Kostnad ca 1 milj per kraftverk plus servicestopp 1 milj.
Kraftbolagen och Staten, via energiskatt+moms,  gör vinster på 10-tals miljarder årligen på vattenkraften.
Det är dags att dom satsar tillbaka till naturen, satsar på våra vandringsfiskar – ål och lax.
Kraftbolagen har via en frivillig överenskommelse åtagit sig att halvera dödligheten tom år 2014.
Av de 100-tals kraftverk som behöver åtgärdas, har i början av 2013 som sagts tidigare, endast tre miljöcertifierats.

Vi inom fisket ser framemot att kraftbolagen sänker sitt ”ålfiske” med minst 50%.

Vi inom fisket har minska med 65%.

ÅlafisketÅlfondenÅlens biologiÅtgärder för framtidenReglering av fisketUtplantering av glasål – Åtgärder i vattenkraften