Reglering av fisket

Allt husbehovs- och fritidsfiske förbjöds år 2007.
Här i Sverige tittade man snabbt på hur fisket genomfördes.
Fångade man vuxen ål, sk vandringsfärdig blankål, eller fångade man uppväxande ål, sk gulål?
Ett kg gulål skulle i genomsnitt givit 3 kg blankål..
Ett stopp för gulålsfisket skulle ge tre ggr mer blankål.
I östersjön höjdes minimåttet på ål till 70 cm. I Östersjön har gulålsfisket i stort upphört.
Till detta begränsades fisket till 90 dagar.

Västkustens fiske stoppades 2012 – de fiskade enbart gulål. Med dessa begränsningar har Sverige ökat vandringen till Sargasso med ca 600 ton.

ÅlafisketÅlfondenÅlens biologiÅtgärder för framtiden – Reglering av fisket – Utplantering av glasålÅtgärder i vattenkraften