När Var Hur

HavetNär Var Hur
Augusti, september, oktober – torsdag, fredag och lördag har vi Ålagillen.
Gillet startar vanligtvis kl 19.00 och håller på till 23.00 – 23.30

 

 

 

MuseetNär Var Hur
Tvillingaboden och Museet söder om Åhus

 

 

 

 

Luad ålNär Var Hur
– Ni anländer kl 18.45 – för kl 19.00 startar ”Hånsas” uppsnack på strandkanten
– 19.30 sätter vi oss till bords för menygenomgång och lite skrönor
– 20.00 Mat, underhållning, sång och lite mer skrönor
– 23.30 hemgång fre & lör – torsdagar 23.00

 

 

 

Vi är medlemmar i ÅLAKADEMIN och ÅLFONDEN

alakalogoÅlfonden